Đồng hồ địa cầu

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LIÊN KẾT BẠN BÈ

  ĐIỂM TIN

  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  4537137
  Họ và tên Trần Quang Minh
  Giới tính Nam
  Email love_easternmost@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  3947688
  Họ và tên Nguyễn Huy Quang
  Giới tính Nam
  Email c3nguyenthaibinh@lamdong.edu.vn
  Website http://violet.vn/thptnguyenthaibinh/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 4452 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Mạnh Tùng
  Giới tính Nam
  Email hoangmanhtungntb@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Phúc Vy
  Giới tính Nam
  Email c3ntbductrong@gmail.com
  Website http://violet.vn/c3ntbductrong/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 990 (Xem chi tiết)

  3963937
  Họ và tên Hồng Vân
  Giới tính Nữ
  Email big_hieu@zing.vn
  Website http://violet.vn/van_hong/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 2921 (Xem chi tiết)

  243101
  Họ và tên Võ Quý Hiền
  Giới tính Nam
  Email hienvoquy@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 4927 (Xem chi tiết)

  7167
  Họ và tên Lý Quang Cường
  Giới tính Nam
  Email lyquangcuong@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 2988 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Huê
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Thùy Trang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 1988 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Thị Sâm
  Giới tính Nữ
  Email huyensam_04@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 777 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thanh Hoàng
  Giới tính Nam
  Email nthoang.c3ntb@lamdong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Hóa học, Ngữ văn
  Điểm số 82 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ThS. Lê Hồng Phương
  Giới tính Nữ
  Email lehongphuongntb@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 1947 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Thu Huyền
  Giới tính Nữ
  Email huyen_huyen8798@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4088037
  Họ và tên Nguyển Văn Tuấn
  Giới tính Nam
  Email trangtrai_datinh300@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4087905
  Họ và tên Lê Huy
  Giới tính Nam
  Email bingzero@zing.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 126 (Xem chi tiết)

  4103093
  Họ và tên Lê Đình Hải
  Giới tính Nam
  Email giacatluong_tk21@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4154522
  Họ và tên Lý Láu Lờ
  Giới tính Nam
  Email boysinger_lovekute@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  243858
  Họ và tên Phạm Thị Hải Quế
  Giới tính Nữ
  Email haique7903@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 28 (Xem chi tiết)

  4108676
  Họ và tên K`son Hơ Bu Na
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Tường Vy
  Giới tính Nữ
  Email trantuongvyntb@gmail.com
  Website http://violet.vn/cungchiaxe/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 1132 (Xem chi tiết)