Đồng hồ địa cầu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LIÊN KẾT BẠN BÈ

  ĐIỂM TIN

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Đăng Vỹ
  Giới tính Nam
  Email noiniemdoncoi_2009@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Quang Minh
  Giới tính Nam
  Email love_easternmost@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Xoáy
  Giới tính Nam
  Email ng0c_ng0_ngu_ng0_n0@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Thanh Thúy Vi
  Giới tính Nữ
  Email hotgirltimhotboy15@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vy Bich Phuong
  Giới tính Nữ
  Email nhokRUa93@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Nhân Đại Nghĩa
  Giới tính Nam
  Email mr.trandainhan@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Trần Thiên An
  Giới tính Nữ
  Email papypinakay_lovely@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Tuấn Khôi
  Giới tính Nam
  Email bi_kute11@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Nhân Đại Nghĩa
  Giới tính Nam
  Email mr.trandainhan@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Mai
  Giới tính Nữ
  Email hoangmai090993@zing.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Tường Vy
  Giới tính Nữ
  Email trantuongvyntb@gmail.com
  Website http://violet.vn/cungchiaxe
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 1179 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên K`son Hơ Bu Na
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 101 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thị Hải Quế
  Giới tính Nữ
  Email haique7903@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 27 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lý Láu Lờ
  Giới tính Nam
  Email boysinger_lovekute@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Đình Hải
  Giới tính Nam
  Email giacatluong_tk21@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Huy
  Giới tính Nam
  Email bingzero@zing.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 129 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyển Văn Tuấn
  Giới tính Nam
  Email trangtrai_datinh300@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Thu Huyền
  Giới tính Nữ
  Email huyen_huyen8798@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ThS. Lê Hồng Phương
  Giới tính Nữ
  Email lehongphuongntb@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 1994 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thanh Hoàng
  Giới tính Nam
  Email nthoang.c3ntb@lamdong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Đức Trọng
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Hóa học, Ngữ văn
  Điểm số 83 (Xem chi tiết)