Đồng hồ địa cầu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LIÊN KẾT BẠN BÈ

  ĐIỂM TIN

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Gốc > Bài viết > Văn bản pháp quy > Văn bản Sở GD & ĐT >

  Hướng dẫn thi TN môn Toán và Lý

  HƯỚNG DẪN ÔN TẬP LỚP 12  MÔN TOÁN

                             Năm học 2010 - 2011

   

                          Thực hiện kế hoạch năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, nhằm chuẩn bị cho học sinh lớp 12 đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các đơn vị cần thực hiện tốt một số nội dung về công tác ôn tập thi TNTHPT bộ môn Toán như sau:

   

       I. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch ôn tập bộ môn Toán:

             

                          1. Công văn số 8255/BGDĐT- KTKĐCLGD của  Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/12/2010 về việc Thi tốt nghiệp THPT năm 2011.

                          2. Hướng dẫn dạy học môn Toán năm học 2010 – 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.

                          3. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn Toán  lớp 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                          4. Tài liệu tập huấn giáo viên dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thong môn Toán  cấp THPT.

                          5.Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập môn Toán  cấp THPT.

                          6. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán  năm 2010.

   

                  II. Một số yêu cầu chung về công tác ôn tập:

   

                          1. Tổ chức thực hiện đầy đủ  chương trình môn Toán lớp 12 THPT, tuyệt đối không được cắt xén chương trình bộ môn đã quy định.

                          2. Nội dung ôn tập phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng  quy định trong tài liệu “ Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn Toán  lớp 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn Toán là các yêu cầu cơ bản tối thiểu về kiến thức kỹ năng của môn học mà học sinh cần phải đạt được, là cơ sở giúp cho việc ôn tập  đúng trọng tâm, giúp học sinh đạt được yêu cầu tối thiểu bộ môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

                          3. Khi xây dựng nội dung ôn tập cần tham khảo cấu trúc đề thi, xác định phần  kiến thức chung giữa chương trình chuẩn và nâng cao, phần kiến thức riêng của mỗi chương trình.

                         

               III. Một số  công việc tổ bộ môn  cần thực hiện khi tổ chức ôn tập môn Toán:

                          1.Tổ chuyên môn, các giáo viên bộ môn  tổ chức phân tích kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm, kết quả kiểm tra chất lượng học kỳ I, tình hình diễn biến chất lượng  bộ môn, xác định những điểm yếu phổ biến  trong học sinh về kiến thức, về kỹ năng, tổ chức rà soát việc thực hiện kế hoạch phụ đạo đã triển khai từ đầu năm.

                        2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, xây dựng đề cương, biên soạn tài liệu ôn tập cho giai đoạn từ tháng 3/2011 cần được thống nhất trong tổ bộ môn.

                          3. Khi tổ chức ôn tập, cần phân loại đối tượng học sinh, kết hợp nhiều phương thức phù hợp điều kiện đơn vị mình trong đó chú ý tổ chức ôn tập phù hợp từng nhóm  đối tượng học sinh, coi trọng việc  hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập và  ôn tập theo nhóm

                IV. Việc xây dựng đề cương và nội dung ôn tập môn Toán:

   

                          1. Tổ bộ môn tham khảo cấu trúc đề thi TN THPT của bộ môn Toán để xây dựng đề cương  ôn tập theo từng chủ đề. Trong mỗi chủ đề cần xác định các kiến thức cơ bản cần nhớ và các dạng bài tập cần luyện tập.  Việc bố trí thời lượng ôn tập cần căn cứ vào dung lượng kiến thức có trong  mỗi chủ đề,  trên thực tế chất lượng học sinh, tầm quan trọng và mật độ xuất hiện chủ đề, dạng toán đã ra trong nhiều năm, phần giao thoa của hai chương trình chuẩn và nâng cao.

                          2. Căn cứ mức độ phân hóa điểm trong đề thi TNTHPT năm 2011: (có 50% điểm số của đề thi dành cho các câu hỏi yêu cầu thông hiểu và vận dụng kiến thức) để xây dựng nội dung ôn tập phù hợp  từng loại đối tượng học sinh.

                          + Đối với diện học sinh có mức độ nhận thức trung bình yếu, giáo viên cần xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng là yêu cầu tối thiểu. Những trường có chất lượng đầu vào và kết quả kiểm tra chất lượng học kỳ I thấp nên dành nhiều thời gian cho học sinh luyện tập những bài tập nhỏ, riêng lẻ, ôn tập ở cấp độ tư duy nhận biết và thông hiểu là chính

                        + Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên cần dành thời gian thích hợp cho học sinh rèn luyện ở cấp độ tư duy vận dụng. Giúp học sinh đạt điểm khá giỏi bộ môn trong kỳ thi.

              3. Sau giai đoạn ôn tập theo dạng chủ đề và dạng toán, giáo viên cần biên soạn các đề thi thử theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp để học sinh tập dượt và làm quen với các dạng bài tập, với hình thức thi và cách thức làm bài.

                          4. Tham khảo đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi TNTHPT môn Toán các năm gần đây để hướng dẫn học sinh cách trình bày bài toán, diễn đạt lời giải, sử dụng các ký hiệu và thuật ngữ toán học chính xác.

   

                          Những nội dung nêu trên có tính chất định hướng những công việc mà tổ bộ môn nhất thiết phải thực hiên. Các vấn đề cụ thể có liên quan đến xây dựng kế hoạch, thiết lập đề cương, chọn lựa nội dung và biên soạn tài liệu ôn tập môn Toán để có hiệu quả phù hợp với từng loại đối tượng, từng địa bàn sẽ được trao đổi, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trong hội nghị ôn tập thi TNTHPT, BTTHPT bộ môn Toán tổ chức vào cuối tháng 3/2011 và sẽ được chuyển lên trang Web của Phòng Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng : “ http://gdtrhlamdong.tk  

                                                                                     

  PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

                         

   SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

       SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

        Phòng GDTrH

                   

                    HƯỚNG DẪN ÔN TẬP& THI CUỐI NĂM HỌC 2010 – 2011

  Môn: Vật lí

   

  I.                   Định hướng chung

              Đến cuối tháng 3 – 2011, Bộ GD&ĐT mới công bố tiếp ba môn thi tốt nghiệp THPT còn lại ngoài ba môn cố định là Văn, Toán, Anh. Tuy nhiên khả năng thi TN THPT  môn Vật lí năm nay là  khá cao, vì thế ngay từ bây giờ, các trường, các tổ chuyên môn Vật lí cần có những định hướng ôn tập cho học sinh để bảo đảm kết quả thi tốt nhất.

   

             Những tài liệu (TL) để các tổ chuyên môn căn cứ xây dựng và triển khai kế hoạch ôn tập thi TN THPT môn vật lí năm nay là:

  ·         Tài liệu 1 (TL1): Hướng dẫn dạy và học bộ môn Vật lí năm học 2010 – 2011 đã được Phòng giáo dục Trung học của Sở GD&ĐT ban hành đầu năm học.

  ·         Tài liệu 2 (TL2): Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn vật lí 12, NXB Giáo dục Việt Nam.

  ·         Tài liệu 3 (TL3): Tài liệu tập huấn giáo viên dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỷ năng trong chương trình giáo dục phổ thông đã được phổ biến trong đợt tập huấn hè tháng 8 – 2010. (Cùng với TL2).

  ·         Tài liệu 4 (TL4): Tài liệu bồi dưỡng giáo viên về xây dựng ma trận đề KTĐG và biên soạn đề KTĐG theo chuẩn KTKN đã phổ biến trên diễn đàn vatlylamdong.com từ tháng 1 – 2011.

  ·         Tài liệu 5 (TL5): Công văn số 8255/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 07 – 12 – 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2011.

        Nội dung của công văn này có hai điểm quan trọng là:

  -         Về hình thức thi: Môn Vật lí sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (TNKQ).

  -         Về đề thi: Nội dung đề thi dựa theo yêu cầu  chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình giáo dục cấp THPT chủ yếu năm trong chương trình của lớp 12, dành khoảng 50% điểm số cho yêu cầu thông hiểu, vận dụng kiến thức.

        Tất cả các tài liệu này đều đã được cung cấp trong các đợt tập huấn và đưa lên trang diễn đàn của bộ môn Vật lí Lâm Đồng (vatlylamdong.com). Đây là những tài liệu tối thiểu mà các tổ chuyên môn cần phải có để xây dựng và triển khai kế hoạch ôn tập. Ngoài ra các tổ có thể tham khảo thêm cấu trúc đề thi + đề thi vật lí các năm vừa rồi; các sách ôn tập có bán trên thị trường hoặc tại thư viện trường, các tài liệu về các đề thi, câu hỏi TNKQ…có trên mạng.

   

   

  II.                Những giải pháp cụ thể

      Để có thể ôn tập đầy đủ và kỹ lưỡng các kiến thức vật lí 12 cho học sinh dự thi đạt kết quả tốt, ngay từ bây giờ các tổ chuyên môn cần xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết và triển khai ôn tập. Việc ôn tập cũng nên tiến hành theo từng chương, có thể bắt đầu ôn tập từ chương đầu tiên của học kì II để phục vụ kì thi học kì của học sinh. Tuy nhiên với những trường ở trung tâm huyện thị, trình độ học sinh khá tốt thì nên bắt đầu ôn tập từ chương I của học kì I. Kì thi thử tốt nghiệp THPT (nếu có) sẽ bao gồm cả kiến thức của cả hai học kì.

  Ngoài ra, tùy đặc điểm của từng trường về giáo viên, học sinh…mà triển khai nội dung, hình thức ôn tập cho phù hợp. Tuy nhiên giáo viên cần tiến hành ôn tập theo trình tự năm bước sau áp dụng cho từng chương, từng lớp:

  1. Xác định chuẩn kiến thức kỹ năng của từng chương ôn tập.

       Giáo viên cần căn cứ  TL2 để liệt kê chuẩn kiến thức kỷ năng của chương đang ôn tập. Mỗi chương lại cần liệt kê chi tiết những yêu cầu về KT KN của từng đơn vị kiến thức thể hiện mức độ cần đạt về KT KN. Việc liệt kê càng chi tiết, càng cụ thể càng tốt và được minh chứng bằng những ví dụ cụ thể.

       2.  Xác định cấp độ của mỗi đơn vị kiến thức

        Trong mỗi chương cần xác định các cấp độ tư duy của mỗi đơn vị kiến thức. (Có bốn cấp độ tư duy: Nhận biết; Thông hiểu; Vận dụng cấp độ thấp; VD cấp độ cao – Tham khảo TL2, TL4). Những cấp độ này phần lớn đã có trong TL2, GV có thể chi tiết thêm.

      Mỗi chương có nhiều đơn vị kiến thức, tuy nhiến lưu ý rằng không phải đơn vị kiến thức nào cũng có đầy đủ bốn cấp độ trên và với học sinh vùng sâu vùng xa có, những HS học yếu, thì không nên quan tâm đến cấp độ 4: vận dụng cấp độ cao.

      Các bước 1 và 2 trên đây có thể dùng bảng liệt kê các cấp độ của đơn vị kiến thức.  Ví dụ với chương VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ,  ngoài chuẩn KTKN của chương liệt kê trong TL2, phần chuẩn KTKN của từng cấp độ có thể lập bảng (ví dụ với đơn vị kiến thức Năng lượng liên kết hạt nhân, phản ứng hạt nhân):

  Chương VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

  Phần I: Các chủ đề và chuẩn KTKN của chương (TL2)

  Phần II: Chuẩn KTKN theo cấp độ của chủ đề

  Tên chủ đề

  (ĐV kiến thức)

  Nhận biết

  (Cấp độ 1)

  Thông hiểu

  (Cấp độ 2)

  Cấp độ thấp

  (Cấp độ 3)

  Cấp độ cao

  (Cấp độ 4)

  1..…………..

  …………………

  …………….

  ……………..

  …………….

  2. Năng lượng liên kết hạt nhân. Phản ứng hạt nhân.

  (Có thể tách nhỏ thành hai đơn vị KT)

  Nªu ®­îc lùc h¹t nh©n lµ g× vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña lùc h¹t nh©n.

  Nêu được phản ứng hạt nhân là gì?

   

  Nªu ®­îc ®é hôt khèi vµ n¨ng l­îng liªn kÕt cña h¹t nh©n lµ g×.

  Các ®Þnh luËt b¶o toµn  trong ph¶n øng h¹t nh©n.

  Vận dụng công thức để giải các bài tập:

   Tính năng lượng liên kết hạt nhân, liên kết riêng hạt nhân

   Tính năng lượng thu và tỏa của phản ứng

  Vận dụng các định luật bảo toàn giải các bài tập:

   Tính động năng, tính động lượng, tính vận tốc...

  3.……………..

  ……………….

  ………………

  ………………

  ……………..

   

      3. Ôn tập theo  từng cấp độ của đơn vị  kiến thức

        Sau khi đã xác định được các cấp độ tư duy của các đơn vị kiến thức, giáo viên tổ chức ôn tập cho HS theo các cấp độ này. Cần lưu ý các vấn đề sau:

  - Tùy theo đơn vị kiến thức, cấp độ kiến thức là đơn giản hay phức tạp để xác định thời lượng dành cho ôn tập là dài hay ngắn. Thường chỉ dành ít thời gian cho cấp độ 1 (nhận biết) mà tập trung nhiều hơn vào các cấp độ 2, 3, 4. Trong ví dụ trên chẳng hạn việc nêu các định định nghĩa về lực hạt nhân, về phản ứng hạt nhân không cần nhiều thời gian mà tập trung vào việc làm cho học sinh hiểu (cấp độ 2) về độ hụt khối, năng lượng liên kết hạt nhân, các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhât và rèn luyện cho học sinh vận dụng (cấp độ 3,4) các công thức để tính năng lượng liên kết hạt nhân, NL liên kết riêng hạt nhân;,tính năng lượng thu và tỏa của phản ứng...

   - Tùy theo trình độ HS để chọn nội dung và hình thức cho phù hợp. Với nhưng trường vùng sâu vùng xa, trình độ HS chưa tốt thì chỉ nên tập trung vào những nội dung dễ yêu cầu thấp, không nên sử dụng cấp độ 4. Hình thức ôn tập cũng nên thay đổi cho phong phú và phù hợp với đối tượng.

  - Chú ý ôn tập cả những kiến thức có liên quan đến thí nghiệm thực hành, có thể soạn thành câu hỏi dạng TNKQ trong đề ôn tập. Kết thúc một vấn đề ôn tập cần có hệ thống hóa kiến thức bài, chương ở dạng cô đọng nhất.

   - Tổ chuyên môn cần có sự thống nhất về trình tự, nội dung và hình thức ôn tập chi tiết cho từng chương và cho cả năm học trình để lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi triển khai thực hiện

      4. Làm đề TNKQ theo chương

      Sau khi ôn tập hết các vấn đề theo chương và cấp độ kiến thức thì cho học sinh làm các đề TNKQ theo chương. Tổ chuyên môn cần chỉ đạo soạn trước các đề này trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kỷ năng và các vấn đề vừa ôn tập. Việc soạn đề cũng cần phù hợp với trình độ học sinh và theo cấu trúc của chương, chú ý thêm các câu hỏi liên quan đến thí nghiệm thực hành.

     Có thể cho HS làm nhiều đề cho một chương (tùy điều kiện thời gian) hoặc cho HS giải đề trước ở nhà. Sửa đề ở lớp là cơ hội để GV cũng cố kiến thức, chốt vấn đề, sửa các lỗi của HS. Nên để HS thảo luận nhiều khi sửa đề, tránh tình trạng GV “bao sân” hoặc chỉ sửa qua loa mà không có giải thích nhấn mạnh.

      5. Làm đề TNKQ tổng hợp - theo mức độ thi tốt nghiệp THPT

       Sau khi đã ôn tập hết các chương như trên, giáo viên cần tổ chức cho HS làm đề thi TNKQ theo đúng cấu trúc, mức độ như một đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT. Ở giai đoạn này GV cần lưu ý các điểm sau:

      - Các tổ chuyên môn cần tổ chức biên soạn đề trên cơ sở tham khảo cấu trúc và đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT các năm trước, đồng thời tham khảo trình tự xây dựng đề trong Tài liệu bồi dưỡng giáo viên về xây dựng ma trận đề KTĐG và biên soạn đề KTĐG theo chuẩn KTKN (TL2) để đề ra bảo đảm đánh giá đúng trình độ, thực lực của học sinh trường mình.

      - Nếu có điều kiện các trường có thể tổ chức cho HS làm đề thi như một kì thi thử tại trường; hoặc cho HS tự giác làm đề thi tại nhà (đúng thời gian quy định) dành thời gian trên lớp để sửa bài.

       - Như đã trình bày trong mục 4 trên đây, giáo viên cần chú trọng khâu sửa bài, đây là giai đoạn quan trọng để củng cố kiến thức, sửa chửa sai lầm cho học sinh, tránh qua loa đại khái.

       - Mặt khác sau mỗi bài kiểm tra thi thử, cần có đánh giá nhận xét theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh, từ đó GV có thể phân loại HS theo từng loại trình độ để tập trung chú ý vào từng loại cho phù hợp.

       -  HS được làm càng nhiều đề thì càng tốt, tuy nhiên cần lưu ý chất lượng của mỗi đề (kể cả việc sửa đề, đánh giá…) quan trọng hơn số lượng đề. Ngoài ra tổ chuyên môn và giáo viên cũng nên kết hợp với GVCN lớp, Ban Giám hiệu, phụ huynh trong việc quản lí và đôn đốc học sinh.

         Trên đây là một số hướng dẫn về công tác ôn thi cuối năm bộ môn Vật lí năm học 2010 – 2011, đề nghị các tổ chuyên môn nghiên cứu triển khai nghiêm túc để kì thi năm nay đạt kết quả tốt.

                                                                                C.V PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Huy Quang @ 10:31 24/03/2011
  Số lượt xem: 779
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến