Đồng hồ địa cầu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LIÊN KẾT BẠN BÈ

  ĐIỂM TIN

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Hướng Dẫn Chuyên Môn (19/10/2011)

  Hướng dẫn chuyên môn: ...

  Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011

  UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 367 /SGDĐT–KTKĐCLGD Lâm Đồng, Ngày 20 Tháng 4 Năm 2011 V/v: Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 Kính gửi: ...

  Hướng dẫn thi TN môn Toán và Lý

  HƯỚNG DẪN ÔN TẬP LỚP 12 MÔN TOÁN Năm học 2010 - 2011 Thực hiện kế hoạch năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, nhằm chuẩn bị cho học sinh lớp 12 đạt kết...

  Hướng Dẫn Thi TN THPT

  UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 248 / SGDĐT- GDTrH Lâm Đồng, ngày 21 tháng 3 năm 2011 V/v: Hướng...